Lid worden

Kosten

Er zijn minimale kosten verbonden aan deelname van het netwerk; €50,- per 2 – 3 jaar. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor vergoeding van sprekers, diverse vergaderkosten, onderhoud van de website etc.

Scholingseisen

  • COPD netwerkleden hebben een geaccrediteerde basis scholing COPD en Astma afgerond.
  • Alle netwerkleden worden geacht hun kennis op peil te houden middels bij- en nascholing op het gebied van COPD

(Actieve) bijdrage

  • Netwerkleden nemen actief deel aan het netwerk en zijn minimaal 75% van de bijeenkomsten aanwezig.
  • Netwerkleden die (zonder reden van afmelding) niet aan de vereiste 75% aanwezigheid voldoen worden gevraagd hun afwezigheid toe te lichten. Hen wordt gevraagd of continueren van het lidmaatschap gewenst is en of zij het volgende jaar wel voldoende aanwezig zullen zijn. In discutabele gevallen ligt besluit hierover bij het bestuur.
  • Netwerkleden leveren een actieve bijdrage binnen hun regio

Bijeenkomsten

  • De locatie van de te houden bijeenkomst wordt tijdig, per mail, bekend gemaakt.
  • Per jaar zijn er minimaal  4 netwerkbijeenkomsten met een tijdsduur van circa 2 uur.

De netwerkbijeenkomsten worden op diverse manieren ingevuld:

  • Casuïstiek bespreking
  • Presentatie door een vakspecialist
  • Nieuwe ontwikkelingen; onderzoeken, producten, protocollen etc.

Verspreiding van kennis

Alle relevante documenten zullen terug te vinden zijn via de log-in pagina.
In deze afgeschermde omgeving zullen documenten als agenda, notulen, power point presentaties, ledenlijst en jaarverslagen te vinden zijn voor al onze netwerkleden.

Door het bijwonen van de netwerk bijeenkomsten zal elk netwerklid zijn of haar kennis kunnen uitbereiden c.q. verspreiden.  Wanneer nodig kunnen netwerkleden ook contact met elkaar zoeken via de ledenlijst.