Wat kunnen patiënten verwachten ..?

 Alle fysiotherapeuten die deelnemen aan het netwerk hebben een affiniteit met de aandoening COPD. Zij hebben een geaccrediteerde bijscholing gevolgd, gericht op het behandelen van COPD patiënten.

De fysiotherapeutische behandeling richt zich met name op het verbeteren van de fysieke capaciteit (conditie), de fysieke activiteit (dagelijks bewegen) en het behoud en/of vergroten van de zelfredzaamheid, waarbij ook rekening wordt gehouden met de psycho- sociale context van de COPD patiënten.

De behandeling wordt met u afgestemd op uw persoonlijke situatie en doelen.

De fysiotherapeut werkt, waar nodig, samen met andere zorgverleners. De zorg zal grotendeels plaatsvinden in de fysiotherapiepraktijk, maar kan op indicatie ook aan huis geboden worden.

Vergoeding van uw behandeling

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed.

Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen moet u als patiënt voldoen aan:

1. Minimaal Gold classificatie II of hoger.

2. Het (maximum) aantal behandelingen waar u als patiënt recht op heeft is gekoppeld aan ziektelast van uw aandoening. De criteria hebben betrekking op de ernst van uw symptomen:
– gemeten met mMRC en CAT (vragenlijst)
– aantal en ernst van longaanvallen

Indeling van patiënten
Of u als patiënt voldoet aan de criteria bepaalt uw fysiotherapeut in samenspraak met informatie die uw fysiotherapeut heeft verkregen bij de verwijzing van uw long- of huisarts.

Wat wordt wanneer vergoed?
Er wordt een onderscheid gemaakt in het maximaal aantal behandelingen in het eerste behandeljaar en het maximaal aantal vervolgbehandelingen in de jaren daarna. In onderstaande tabel leest u wat wanneer vergoed wordt.

Tabel 1: Max. aantal behandelingen bij verschillende klassen

Klasse A Klasse B1 Klasse B2 Klasse C Klasse D
Max. aantal behandelingen in eerste behandeljaar 5 27 70 70 70
Max. aantal behandelingen per jaar in de vervolg-behandeljaren 0 3 52 52 52

Voor meer informatie kunt u de volgende sites bezoeken:

Info COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Desease (COPD) is een chronische (langzaam) progressieve longaandoening . Het  is een verzamelnaam voor longemfyseem en chronische bronchitis.

Door middel van longfunctietesten en een CT-scan (driedimensionaal beeld van de longen) kan de longarts de diagnose COPD vaststellen.

COPD is een longaandoening waarbij de patiënt steeds meer moeite heeft met ademhalen. Omdat de luchtwegen blijvend vernauwd zijn werken de longen steeds minder goed. Er is sprake van een blijvende ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Dit kan mogelijk worden veroorzaakt  door jarenlang roken of door ingeademde lucht waarin zich prikkelende stofdeeltjes (bijvoorbeeld gifstoffen- of metaaldeeltjes) bevinden. Dit kan voorkomen bij bepaalde beroepen waarbij deze deeltjes vrij kunnen komen.

De verschijnselen van COPD zijn o.a. hoesten, slijm in de luchtwegen, benauwdheid, kortademigheid bij inspanning en een piepend/brommend geluid bij ademen.

In de loop van de jaren krijgt een COPD patiënt steeds meer moeite om genoeg lucht te krijgen. Helaas is het niet mogelijk om van COPD te genezen. Echter een gezonde manier van leven en een goede behandeling kunnen een positieve invloed hebben op het verloop van deze ziekte Sommige COPD patiënten gaan inspanning voorkomen omdat zij bang zijn het weer benauwd te krijgen. Terwijl het juist belangrijk is om voldoende te blijven bewegen en hierdoor een zo’n goed mogelijke conditie te krijgen/behouden.

Voor meer informatie over COPD kunt u een van onderstaande websites eens bezoeken: